ZO ČSCH Hodonín zve na Okresní výstavu

02.09.2017 18:40

ZO ČSCH Hodonín pořádá

 • Okresní výstavu králíků, drůbeže a holubů

 • Speciální výstavu holubů Anglických indiánů

 • Speciální výstavu drůbeže Sasexek

 

Hodonín – bývalé vojenské vodní cvičiště (kde jsou burzy), krytá hala ve dnech

26. - 28. 10. 2017

Posuzování ve čtvrtek 26.10.2017 od 8:00 hod. bez přístupu veřejnosti.

 

Výstavní podmínky:

 • Uzávěrka přihlášek je 10.10.2017. Přihlášku doručte na adresu: Rostislav Bartošík, Pánov 2924, 695 01, Hodonín v případně na e-mail: rosbart@seznam.cz. Na později došlé a telefonické přihlášky nebude brán zřetel!

 • PŘIHLÁŠKY K DISPOZICI NA WEBOVÉ STRÁNCE https://chovatelehodonin.cz/index.php

 • Zvířata musí být dodána ve středu 25.10.2017 v čase 16:00 – 19:00 hod, výjimečně ve čtvrtek 26.10.2016 do 8:00 hod.

 • Výdej zvířat bude v sobotu 28.10.2017 od 14:00. Dříve se zvířata nevydávají!

 • Prodej zvířat bude uskutečněn za předpokladu, že si prodávající určí cenu a u králíků dodá rodokmen. Poplatek z prodeje činí 10%, který platí kupující. Prodej provádějí příslušní garanti.

 

Vystavování zvířat:

 • Drůbež hrabavá, velká a zdrobnělá v klecích 1+1 spolu.

 • Kachny, husy a krůty jednotlivě (hodnoceni budou jednotlivci, nikoli kolekce, čestné ceny budou udělovány taktéž na jednotlivce).

 • Králíci se budou posuzovat jednotlivci i kolekce (uveďte zda se jedná o jednotlivce či kolekce). Čestné ceny budou udělovány jak na jednotlivce tak i na kolekce.

 • Holubi v klecích i voliérách. U holubů uveďte zda vystavujete v klecích nebo voliéře, kde může být nejvíce 4 ks.

 • Při výstavě proběhne soutěž ZO.

 

Výstavní doba:

 • Pátek 27.10.2016, 09:00 – 17:00

 • Sobota 28.10.2016, 08:00 – 14:00

 

Vstupné 20,-Kč, děti zdarma, katalog 30,-Kč.

 

Veterinární osvědčení:

 • Dle platných směrnic.

 • Všechna zvířata musí být klinicky zdravá bez příznaků nemoci.

 

 

Závěrečná ustanovení:

Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, krmení, napájení zvířat a uhradí škody vzniklé během výstavy. Neručí však za úhyn, poškození a ztráty během dopravy. Výstavní výbor si vyhrazuje právo změn výstavních podmínek, které by bylo třeba provést v zájmu výstavy.

 

ZO ČSCH Hodonín

 

Kontakt

Kontakt na předsedu klubu

bayer.chovatel@seznam.cz

Terezín 33, 696 14, Čejč

+420 724 484 128

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode