Výroční členská schůze 2014

 

Opis z dopisu, který mi zaslal př. Sýs

 

Zápis z výroční členské schůze, která se konala 11.1.2014 v Lysé nad Labem v novém pavilonu v prvním patře

Host: př. Milan Kotyza- předseda ČSCH

Zahájení: př. Bayer: program schůze, zvolil zapisovatele, který sestaví zápis z dnešní schůze, dále nám řekl něco málo z historie klubu , z historie plemene a snaha rozšířit naše řady.

Př. Bayer- předseda klubu

 

PLÁN PRÁCE NA ROK 2014:

1) Včasné líhnutí drůbeže- př. Bayer

2) Projednání speciální výstavy a následné projednání zaplacení klecného z finančních prostředků klubu, Na letošní Celostátní výstavě bychom rádi uskutečnili tuto speciální výstavu.

3) Plán zahraniční výstavy pro nepříbuzné kohouty- př. Dvořák

4) Rozdání tiskopisů na evidenci líhnutí, chovné drůbeže, osobní údaje o sobě

5) Zvolení plemenáře a klbového posuzovatele, který bude pro nás zjišťovat nepříbuznost našich chovů a posuzovat speciální výstavy.

6) Zpráva pokladníka, následné zaplacení klubového příspěvku a rozdání průkazek klubu- př. Trnka

7) Rozsáhlá diskuse

8) Usnesení

9) Přečtení zápisu z dnešní schůze

10) Závěr 

Takto byl naplánován program schůze.

 

Př. Bayer:

  Přátelé dovolte mi, abychVás přivítal na dnešní schůzi, náš klub byl doposud pouze udržován a nejevil žádnou aktivitu. Klub chovatelů SASEXEK byl založený v roce 1971- v tuto dobu to byl klub velice úspěšný a měl členy i ze Slovenska. Proto jsme se rozhodli klub opět  znovu zrodit a rozšířit toto plemeno. Našim cílem je opět spojit své síly a  i s pomocí přátel ze Slovenska zdokonalovat toto středně těžké plemeno drůbeže. s poměrně dobrou snáškou a zmasilostí.  Proto znovu připomínám, že se musí kuřata včas nalíhnout, protože pomalu dospívají. Jako členové budete mít výhodu, že budete mít klecné zaplacené, další výhodou proč být v klubu je to, že na schůzích budeme mít přednášky od veterináře, kterého se budete moci zeptat nacokoliv .  Rád bych do ČR znovu zavedl všechny barevné rázy jak velkých tak i zdrobnělých SASEXEK jako tomu bylo před několika lety.

 

Př. Pavel Dvořák ml. :

Jednatel klubu SASEXEK

Máme návrh stanovit symbolistický přispěvěk 150Kč na rok 2014 (toto bylo odsouhlaseno), Rozdal tiskopisy dle plánu, členský průkaz předává p. Trnka (pokladník). Př. Dvořk navrhl uspořádat výpravu do zahraničí pro chovné kohouty. Nejlépe do Německa. A dovést do ČR i jiné barevné rázy SA, zSA. 

 

Zvolení př. Možíše plemenářem a  klubovým posuzovatelem- jednohlasně zvolen

 

Př. Josef Trnka:

Po zaplacení příspěvku do klubu ve výši 150Kč pedání klubové průkazky. 

 

Diskuse:

Př. Kotyza: Přeji Vám co největší úspěch v chovech. Jsme rádi, že tak krásné plemeno bude zachováno i pomocí klubu. Peněz v ÚV moc není, ale je zapotřebí prezentovat  činnost klubu a tedy ho zviditelňovat. A hlavně ukázat svojí práci na výstavách!

Př. Bayer : Poděkoval za příspěvek a ujistil, že se bude snažit dále plnit naše záměry i v činosti a v chovech a v klubu.

 

Dále diskuse:

Celkově nás bude asi 20členů v klubu, kteří přislíbili účast a omluvili se ze zdravotních nebo vzdálených důvodů.  Dále bylo upřesněno posuzovaní vad u SASEXEK: Šedá podsada uvnitř peří, ale nesmí být na povrchu, né delší závěs=bíle peří v ocase co nejvíce, tmavé letky musí být!!  př. Bayer konstatoval , že pokud je šedá podsada uvnitř jsou tmavé i letky. Jsou však vady, které bychom si mohli sami vyselektovat před výstavou: ochmýření běháků, křivé prsty, dvojzub, málo zubů... Péče chovatele: !!! zašpeněné peří v ocase, špinavý kroužek, obrácený kroužek, snímatelný kroužek, kroužek pod ostruhou apod...

 

Př. Sýs:

Je možno k Sasexkám přidat kohouta vlašky nebo Hempšírky- líhnou se tzv. kříženky. (kohouti se hned poznají jsou bílý a slepičky tmavé) . Slepice výborně nesou, ale kohouty nedávat do chovu. (př. Bayer). Slepičky po Vlašce (1,0) jsou lehčí, po Hempšírce (1,0) jsou těžší. 

 

Př. Toman:

Jaké povinosti mě zavazují v klubu? př. Bayer odpověděl- je to dobrovolná věc každého, nikterak podmiňující. Je to pro Vás-chovatele k získání nových poznatků a informací o chovu, dále možnost získávání kuřat z klubu, rozdělování chovných nepříbuzných kohoutů i z nákupu ze SRN. účastna výstavách, na celostátních platí klub klecné, setkání s přáteli a vyměnění si informací a zkušeností.

 

Př. Dvořák ml.:

Ohledně cen kohoutů- dnes už nejsou kohouti za 100Kč. Dnešní normální cena kohouta je 300-500Kč. Toho bychom se měli všichní držet a nepodtrhávat si nohy.

 

Př. Bayer:

Přeji Vám všem úspěchy v chovu a hodně zdraví Vám všem.

 

Přítomno bylo 12 chovatelů, kteří jsou členy klubu.

 

Zápis zpracoval př. Sýs, sem přepsal př. Dvořák ml.

 

 

Kontakt

Kontakt na předsedu klubu

bayer.chovatel@seznam.cz

Terezín 33, 696 14, Čejč

+420 724 484 128

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode